Menu

Duyurular


BİLGE Detaylı Beyan Modülünde Konteyner Numaralarının Beyanı Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 027-025 = 24/01/2014
 

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasından alınan (http://www.gtb.gov.tr/duyurular/bilge-detayli-beyan-modulunde-konteyner-numaralarinin-beyani) “BİLGE Detaylı Beyan Modülünde Konteyner Numaralarının Beyanı” konulu yazısında;
 
“Bir gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın konteyner ile taşınıyor olması durumunda, bu konteynerlerin tümüne ilişkin konteyner numaralarının, NCTS uygulamasında olduğu gibi, BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülü kalem ekranında beyan edilebilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.
 
Bu kapsamda konteyner ile taşınan eşya için TCGB Detaylı Beyan Programından verilecek gümrük beyannamelerinde, beyannamenin genel bilgiler kısmında 19. Nolu Konteyner hanesinde "evet" seçilecek olup, kalem ekranında -Eşya Bilgileri kısmında 31 no.lu hanede kap türü olarak konteyner (KN), kap adedi olarak konteyner adedi yazılacak ve kalem ekranında yer alan “konteyner” sekmesine tüm konteynerlerin numaraları ve varsa ülke kodu bilgisi girilecektir.
 
Aynı beyanname kapsamında birden fazla konteyner olması durumunda konteyner sekmesinde her bir konteynerin bilgisi ayrıca kaydedilecektir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz