Menu

Duyurular


Bildirim Formları Tebliği

SİRKÜLER NO: 13.3 / 463-348 = 25/08/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/08/2010 tarih ve  3868-418/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2010 tarih ve 26799 sayılı yazısına atfen;

 

1-Avrupa Birliğince, limanlara uğrak yapan 150 GRT ve üzeri gemiler ile bayrağına bakılmaksızın uluslararası sefer yaparak Türk limanlarına gelen ya da Türk limanlarından ayrılan gemilerin limanlardaki raporlamalarını kolaylaştırmak ve standart hale getirmek amacıyla 2002/06/EC sayılı direktifi yayımlandığı,

 

2-Bu kapsamda, Türk Limanlarına uğrak yapan gemilerin limanlarımızdaki bildirimleri için kullanılan formların içeriklerinin standart hale getirilmesi için “Türk Limanlarına Gelen veya Türk Limanlarından Ayrılan Gemilerce Verilen Bildirim Formlarına İlişkin Tebliğ”in 23 Temmuz 2010 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiği,

 

3-Bu itibarla, limanlarımıza uğrak yapan gemilerce yapılacak bildirimlerde (ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde) Denizcilik Müsteşarlığı’nın web sitesindeki “İşlemler” menüsünden temin edilebilen ve Ek’te de birer örneği sunulan söz konusu bu formların kullanılması gerektiği,

bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz