Menu

Duyurular


Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0300-229 = 06/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/05/2011 tarih ve  1883-282/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 03.05.2011 tarihinde 2011/29 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede;

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. Maddesine istinaden, bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınarak yurda ithal edilmek istenilen eşyanın ve kara taşıtlarının kıymetinin “Taşıtların gümrük kıymetinin tespiti” ile “Taşıtlar dışında kalan diğer eşyanın gümrük kıymetinin iptali” başlıkları altında nasıl tespit edileceği, hususları yer almaktadır.”

 

Denilmekte olup, anılan Genelge ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz