Menu

Duyurular


Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile...

SİRKÜLER NO: 10.2/0380-306 = 22/06/2009

 

“Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair ekli Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12.06.2009 tarihli ve 468 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma DeğerVergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12.06.2009 tarih ve 2009/15081 karar sayısı ile kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı, 16.06.2009 tarih ve 27260 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek : 1 Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO