Menu

Duyurular


Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile...

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0529-434 = 01/09/2009

 

Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/8/2009 tarihli ve 653 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2009 tarih ve 2009/15315 karar sayısı  ile kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek : 1 Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO