Menu

Duyurular


Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu

SİRKÜLER NO: 23.1 /650-500 = 23/08/2021


İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.08.2021 tarih ve E-89780865-153-13441 sayılı yazısında duyurulan;

 

‘‘Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğuadlı genelgesi ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz