Menu

Duyurular


Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2013/5520)

SİRKÜLER NO: 11,5 / 687-521 = 11/11/2013
 
 
10 Kasım 2013 tarih ve 28817 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan, “Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”nda;
 
“Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları gösterilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
 
Denilmekte olup, sektörümüzü ilgilendiren maddesi aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
SIRA NO ANLAŞMANIN İMZA ANLAŞMANIN ADI ANLAŞMANIN TEKLİF 
TARİHİ VE YERİ YÜRÜRLÜK TARİHİ TARİHİ VE SAYISI
2   Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme 06.Ağustos 2014 30.09.2013
873111