Menu

Duyurular


Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0120-091 = 22/02/2011

 

15 Şubat 2011 tarih ve 27847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Kararaşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

15 Şubat 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27847

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2011/1286

          Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                          CUMHURBAŞKANI