Menu

Duyurular


Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında 2010/727 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 10.1 / 425-322 = 06/08/2010

 

01 Ağustos 2010 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/07/2010 tarih ve 2010/727 karar sayısı ile kararlaştırılmıştır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

NOT: İlgili değişiklik 5’inci madde de yer almaktadır.

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO