Menu

Duyurular


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 883-708 = 27/11/2020 


İlgi:  27.11.2020 tarih ve 31317/2020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz