Menu

Duyurular


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No.1)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0184-143 = 18/03/2011

 

Maliye Bakanlığınca, 12 Mart 2011 tarih ve 27872 mükerrer sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No.1)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz