Menu

Duyurular


Bayrak Şahadetnamesi

SİRKÜLER NO: 22.1 / 065-054 =  31/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 30/01/2012 tarih ve  380-59/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 23.01.2012 tarih ve 1415 sayılı yazısına atfen;

 

1- Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) Yönetmeliğinin “Yurtdışında TUGS’a Tecil Başvurusunda Bulunma Esasları” başlıklı 13 üncü maddesinin c fıkrasında; “c) TUGS bayrak şahadetnamesi tanzim edilen gemiler ve yatların TUGS’ne tescilinde, bayrak şahadetnamesi tanzim edildiği günden itibaren en geç bir yıl içerisinde mahalli sicile başvurulması halinde gemi veya yatın Türkiye’ye gelmesi gerekmeksizin sicile kaydı yapıldığı, bu süreden daha önce bir Türk limanına gelen gemiler ve yatların, süreye bakılmaksızın TUGS bayrak şahadetnamesi iptal edilir” hükmünün yer aldığı,

 

Bu kapsamda, Güvenlik Kurumu Başkanlığına muhatap 18.12.2009 tarih ve 43977 sayılı yazılarıyla, denizcilik sektöründe değişik zamanlarda yurt dışından satın alınıp, Bayrak Şahadetnamesi ile TUGS’a tescil ettirilen gemilerin maliklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Beyoğlu Müdürlüğü nezdindeki işyeri açma taleplerinin Gemi Tasdiknamesi olmaması nedeniyle işleme konulmadığı; bu durumun gemi çalışanlarının sigorta kapsamına alınmasını engellediği belirtilerek gereğinin yapılmasının talep edildiği,

 

2- Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 11.01.2012 tarih ve M 18446698 sayılı yazıları ile, “TUGS Bayrak Şahadetnamesi tanzim edilen gemi ve yatların TUGS Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (c) fıkrasına istinaden şahadetnamenin tescil edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Kurumlarına başvurarak işyeri tescil kaydının yapılmasını talep etmesi halinde, anılan gemi ve yatların işyeri tescil kaydının yapılabileceğinin 29.12.2011 tarih ve 23828380 sayılı Talimatla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine bildirildiğinin” belirtildiği,”

 

bildirilmektedir.

 

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2012 tarih 18446698 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz