Menu

Duyurular


Batı Afrika Ülkelerine Sefer Yapan Gemilerin Uyarılması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0494-405 = 13/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/08/2009 tarih ve  3516-368/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2009 tarih ve 27469 sayılı yazısına atfen;

 

Nijerya’nın Port Harcourt limanı açıklarında seyretmekte olan Türk Bayraklı bir gemiye 2 Ağustos 2009 günü korsanlar / deniz haydutları tarafından bir saldırı düzenlendiği, saldırı sırasında geminin iki mürettebatının yaralandığı ve anılan geminin Haziran 2009 ayı içerisinde Lagos limanı açıklarında da benzer bir saldırıya uğradığının öğrenildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, Abuja Büyükelçiliğimizden alınan mesajlardan bahisle, Nijerya’daki limanların, mevcut yoğunluğu kaldıracak kapasitede olmaması sebebiyle limana yanaşamayan gemilerin uzun süre açıkta beklemelerinin gerekebildiği ve bu durumun, yeterli güvenlik önlemlerinin yokluğu da göz önüne alındığında, bölgede faaliyet gösteren korsanlar / deniz haydutları tarafından kolaylıkla istifade edilen bir güvenlik açığına sebebiyet verdiği, konuyla ilgili Nijerya Deniz Kuvvetleri yetkililerinin de bahse konu gemi olayından bağımsız olarak, limana yanaşamadıkları için açıkta bekleyen gemilerin uzun süre aynı noktada demirlemesinin güvenlik bakımından ilave risklere sebebiyet verebileceğine işaret ettiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, Nijerya başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerindeki limanlara uğrayacak olan Türk Bayraklı ve / veya Türkiye bağlantılı gemilerin bahsi geçen riskler bakımından uyarılması maksadıyla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususu ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz