Menu

Duyurular


Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0104-079 = 17/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/02/2011 tarih ve  612-82/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 14.02.2011 tarihinde 2011/9 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

1. İzmir ili Aliağa ilçesi Taşlıburun ile Ilıcaburun arasında bulunan gemi söküm tesislerinin, gemi söküm işlemlerinin yapılması için izin verilen tek "Gemi Söküm Bölgesi" olduğu, hurda gemi söküm işlemlerine tabi tutulmak üzere Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ne getirilen ve Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 8908.00.00.10.00 GTİP'inde yer alan "sökülecek gemiler" ile 8908.00.00.20.00 GTİP'inde yer alan "suda yüzen sökülecek diğer araçlar" gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi olduğu,

 

2. Diğer taraftan, Denizcilik Müsteşarlığı’nın 04/06/2009 tarih ve 18673 sayılı yazısı ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 08/06/2009 tarih ve 33798 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ne kadar kendi imkanları ve/veya yedeklenerek dahi götürülemeyen batık veya yarı batık durumda bulunan karaya oturmuş yahut terk edilmiş gemilerin Gemi Söküm Yönetmeliği’nin 14'üncü maddesi ve 618 sayılı Limanlar Kanunu uhdesinde değerlendirilmesi nedeniyle yerinde sökülmesi gereken gemiler olduğu,

 

3. Bu itibarla, söz konusu yabancı bayraklı gemilerin ve suda yüzen diğer araçların ve/veya içinden çıkarılacak eşyanın (batık veya yarı batık durumda bulunan karaya oturmuş yahut terk edilmiş gemilerin ve içinden çıkarılacak eşyanın ithalatı ile söküm işlemleri) ithalatı ve sonrasında söküm işlemlerinin yapılış usullerinin belirlendiği,  belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 2011/9 sayılı genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz