Menu

Duyurular


Basra Körfezi Seyir İkazı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 84-55 = 28/01/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.01.2021 tarih ve 355/100/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen, 27.01.2021 tarih ve 4611 sayılı ekte sunulan yazıda;

Bir ülkenin seyir emniyet ofisi tarafından yayımlanan deniz uyarısından bahisle;

1.     31 Aralık 2020 tarihinde Irak açıklarında 290 34' K - 0480 47' D mevki civarında bir tankerin karinasına yerleştirilmiş bir adet mayın tespit edildiği,

2.     4 Ocak 2021 tarihinde Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin zapt edildiği, buna bağlı olarak Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu bölgelerinde bulunan ticari gemilerin müteyakkız bulunması konusunda uyarıda bulunulduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda; konunun önemine binaen, hem Türk Bayraklı gemi donatanlarımız ve işletmecilerimizin, hem de Türk sahipli yabancı bayraklı gemi ilgililerimizin, söz konusu tehlike konusunda gerekli tedbirleri almaları hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz