Menu

Duyurular


Banka Dekontları

SİRKÜLER NO: 1.5 / 454-341 = 20/08/2010


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığından alınan, 12/08/2010 tarih ve 1792 sayılı yazısında;

 

“Türk boğazlarından geçen ve limanlara uğrayan gemiler Kuruluşumuz tarafından verilen Kılavuzluk ve Römorkör hizmetlerine karşılık tarafınıza gönderilen tebligatlar karşılığı, Banka aracılığı (EFT) ve Vakıfbank Salıpazarı Şubesine yaptığınız ödemelerle ilgili, tarafınıza verilecek tahsilat makbuzunda tebligattaki her gemi için ayrı ayrı ödeme yapılması veya verilen hizmet karşılığı tebligatta oluşan her bir tahakkuk numarasının banka dekontuna yazdırılması, tarafımızdan verilen hizmetlerin daha verimli ve daha çabuk olması açısından çok önemlidir.”

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz