Menu

Duyurular


Bandırma Limanı İşletme Hakkı Devri.

SİRKÜLER NO: 2.3 / 274-210 = 17/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/05/2010 tarih ve  2276-251/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Bandırma Liman İşletme Müdürlüğü’nün 14/5/2010 tarih ve 578-2145 sayılı yazısına atfen;

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 19.09.2008 tarih ve 2008/59 No.lu Kararı gereği, Bandırma Limanının 18.05.2010 tarihinde özel işleticiye devredileceği, bu nedenle Bandırma limanında 17.05.2010 saat 24:00 itibariyle çalışma olmayacağı,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz