Menu

Duyurular


Baltıc Freıght Market Reports Week 19

SİRKÜLER NO: 6.12 / 331-196 = 13/05/2024


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 10.05.2024 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;

 

Baltic Freight Market Reports Week 19” hakkındaki yazı ekte sunulmaktadır.

  

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz