Menu

Duyurular


Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 50

SİRKÜLER NO: 6.12 / 856-598 = 16/12/2019


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 16.12.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 50 konulu yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz