Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Eğitim Çalıştayı hk.

SİRKÜLER NO: 20.3 / 711-499 =  23/11/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/11/2012 tarih ve  4456-575 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2012 tarihli e-postasına atfen;

    

Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi’nin gerekliliklerinin Sektör tarafından anlaşılması ve bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBDR)-Uluslararası Denizcilik Organizasyonu(IMO) desteğinde ve GloBallast Partnership Programı kapsamında; The Ramada Plaza Hotel/İSTANBUL’da, 11-13 Aralık 2012 tarihleri arasında “Balast Suyu Yönetimi” Eğitim Çalıştayı gerçekleştirileceği İlgi e-posta ile bildirilmiştir.

 

Balast suyu yönetimi konusunda spesifik olarak; liman işletmeleri, liman kontrolleri, denizcilik kuruluşları, denizcilik endüstrisi, teknoloji sağlayıcılar ve atık kabul tesisi işletmecilerinin bakış açılarına yönelik düzenlenecek olan Eğitim Çalıştayına ilişkin Bilgi Metni, Program ve Başvuru Formu Ek-1’de sunulmuştur. Katılım sağlayacak kuruluşlar için son başvuru tarihi 30 Kasım 2012 olduğu bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz