Menu

Duyurular


Balast Suyu Konvansiyonu-Üçlü Toplantı Uygulama ile İlgili Endişeleri Paylaşıyor hk.

SİRKÜLER NO: 20.3  / 778-549 = 21/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/12/2012 tarih ve  4905-629 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 13.12.2012 tarih ve PRESS(12)28 sayılı yazı ve Ek'ine atfen;

    

ICS, Üyelerinden ‘Balast Suyu Yönetimi’ne ilişkin ICS Basın Bildirisini ulusal deniz hukuku kuruluşlarına, ulusal basınlarına ve uygun şekilde yönetimlerine ve üye şirketlere ivedilikle iletmelerini istemektedir.

 

İlgi yazı Eki Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır (Ek-1)”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz