Menu

Duyurular


Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0202-148 = 27/03/2012

 

Bakanlar Kurulunca, 24/03/2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti  Arasında Denizcilik Anlaşması” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Bilgi için: İMEAK DTO

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

24 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28243

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2894

             Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

5/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2894 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

SIRA NO

ANLAŞMANIN
 İMZA TARİHİ
 VE YERİ

ANLAŞMANIN ADI

ANLAŞMANIN

TEKLİF TARİHİ
VE SAYISI

YÜRÜRLÜK

TARİHİ

3.

15 Şubat 2005
 Tiran

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Arnavutluk Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşması

08.Ara.11

23.12.2011

HUMŞ/5666714