Menu

Duyurular


Bahreyn Limanları

SİRKÜLER NO: 2.7  / 256-216 = 30/03/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/03/2016 tarih ve 1355-248/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün  21.03.2016 Tarih  ve  E.21465 Sayılı Yazısına atfen;
 
 Dışişleri Bakanlığından alınan 05.02.2016 tarihli bir yazıdan bahisle, Bahreyn menşeili denizcilik sitelerinde yer alan bazı haberlere atıfla,Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın İran bandıralı gemilerin limanlarına girişlerini yasakladıkları, Bahreyn'in ayrıca, gemilerin Bahreyn limanlarına gelmeden önce ziyaret ettikleri son üç limandan birinin İran'da bulunması halinde bahse konu gemilere Bahreyn limanlarına giriş izni verilmeyeceği yönünde karar aldığının bildirildiği,
 
Yazıda devamla, Manama Büyükelçiliğimizce temas edilen Bahreyn Ulaştırma Telekomünikasyon  Bakanlığı yetkililerinin söz konusu haberde yer alan bilgileri teyit ettiğinin bildirildiği, belirtilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek-1 : İlgi Yazı Örneği
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz