Menu

Duyurular


Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve Uygulamaları Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13  / 033-030 = 29/01/2014
 

 
İstanbul Ticaret Odası Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Şubesi web sayfasından alınan, (http://www.ito.org.tr/wps/portal/duyurular?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ito_portal_tr/ito-portal/duyurular/gm-duyurular/b7e39a0042bba1059cc2bd25deeded00)   28/01/2014 tarih ve 15242 sayılı  “Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve Uygulamaları Semineri” konulu yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 

                                                                                                          Saygılarımızla,
                                                                                       Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                                       Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
EK 1: İLGİ YAZI VE KAYIT_FORMU
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz