Menu

Duyurular


Bağlama Kütüğü Kaydı Yapılmış Kullanıcıların E-Mail Adreslerine Mesaj Gönderilmesi hk.

SİRKÜLER NO: 22.1 / 0322-240 = 16/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/05/2011 tarih ve 2016-303/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C.Başbakanlık  Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2011 Tarih ve 12847 Sayılı Yazısına atfen;

 

1-5897 Sayılı Kanun gereğince Bağlama Kütüğü’ne kayıt edilen teknelerin her  yıl vize yaptırılması gerektiği, zamanında bu işlemi yaptırmayan tekne sahiplerine Kanun gereği iki kat idari para cezası uygulandığı ve bu durumun vatandaşların şikayetlerine konu olduğu,

 

2-Söz konusu sorunun vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi yolu ile çözülebileceği düşüncesi ile Bağlama Kütüğüne kayıtlı tekne sahiplerine, teknelerin vize tarihlerinden 20 gün önceden e-mail mesajı yoluyla hatırlatılması ile Sicillere ve Bağlama Kütüğüne kayıtlı gemi/tekne sahiplerine, yapılan yasal düzenlemelerin, sektördeki yeni uygulamaların,  gelişmelerin bildirilmesi amacıyla ‘’Toplu Mail Gönderme’’ programı  yapıldığı ve 01.04.2011 tarihi itibariyle devreye alındığı,

 

3-Sistemin etkin olarak çalışabilmesi için Bağlama Kütüğü ve Sicillere kayıtlı gemisi/teknesi bulunan donatanların e-mail ve GSM telefon numaralarına ihtiyaç duyulduğu,  bu  itibarla e-mail adresleri ve GSM telefon numarası eksik olan tekne sahiplerinin bu bilgilerinin, kayıt veya yapılacak diğer belge işlemleri sırasında mutlaka sisteme girilmesi gerektiği,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz