Menu

Duyurular


Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik...

SİRKÜLER NO: 10.5 / 789-637 = 29/12/2008


Sosyal Güvenlik Kurumunca, 25/12/2008 tarih ve 27091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO