Menu

Duyurular


Avrupa Limanlarında Kullanım İçin % 0,1 Kükürt Oranlı Yakıtın Sağlanabilirliği.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0209-160 = 30/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/03/2011 tarih ve  1289-202/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 11 Mart 2011 ve ENV (11)02 sayılı yazısına atfen;

   

ICS üyeleri Avrupa Limanlarına varmadan önce % 0.1 KÜKÜRT ORANLI YAKIT’ın mevcudiyetine ilişkin deneyimleri konusundaki yorumlarını sunmaya davet edilmektedirler.

 

Üyeler, Avrupa’daki Limanlarda en fazla % 0.1 kükürt içeren sıvı yakıt yakılmasında konusundaki mevcut koşulun bilincinde olacaklardır. Ne var ki, ICS sekreteryası yakın tarihlerde bir geminin norma uygun yakıtı Avrupa sularına ulaşmadan önce rotasından önemli bir sapma göstermeden edinemediğine ilişkin bir durumun farkına varmıştır. Üyelerin hatırlayacağı üzere, MARPOL Ek VI, düzenleme 18, norma uygun yakıt almak için samimi çaba gösterdiğini kanıtlayan gemilere ceza kesilmeyeceğine ilişkin bir “en iyi çaba” maddesini içermektedir. Ne var ki, Avrupa Yönergesinde (2005/33/EC) böyle bir madde bulunmamaktadır ve ayrıca Avrupa Komisyonunun bildirisi, üzerinde uyumlu yakıt bulunmayan ve bir AB Limanına ulaşan geminin “….. seferine devam etmeden önce bir dış demirleme yerinde gerekli yakıtı almasının gerektiği ve yine de cezaya tabi olacağı şeklindedir. ICS sekreteryası, AB Yönergesinin gözden geçirilmek üzere programa alındığını öğrenmiştir. Bir AB İdaresinin verdiği resmi olmayan demeç, bu gözden geçirme sırasında “en iyi çaba” maddesinin Yönergeye dahil edilmesinin değerlendirilebileceği şeklindeydi.

 

ICS’in ortaya çıkan sorunun boyutu konusunda bilgiye dayalı bir görüşe ulaşabilmesi amacıyla, ICS Üyeleri Avrupa Limanlarına ulaşmadan önce % 0.1 kükürt oranlı yakıtın mevcut olması veya olmaması konusundaki deneyimle ilgili yorumlar sunmaya davet edilmektedirler. Bunun yanısıra, Avrupalı Üyeler, MARPOL Ek VI, düzenleme 18’de yer alan hükme dayanarak “en iyi çaba” maddesinin gözden geçirilen Yönergeye dahil edilmesinin teşviki yönünde Ulusal İdarelere önerilerde bulunmayı düşünmek isteyebilirler.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz