Menu

Duyurular


Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı(EMSA) Covid-19'un Denizcilik Sektörüne Etkileri Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 897-697 = 23/11/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2021 tarih ve 3110/1216/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Covid-19'un Denizcilik Sektörüne Etkileri (COVID-19 – Impact on Shipping) Raporu, Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency-EMSA) tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde yayımlanmış olup, raporda Covid-19'un Avrupa denizcilik sektörüne etkilerine yer verilmektedir.

Bahse konu raporun içeriğinde; Covid-19'un, Avrupa Birliği (AB) limanlarına uğrak yapan gemilere, AB üye ülkelerinin bayrağını taşıyan gemilere, AB - Çin ve AB - ABD deniz ticaretine, kruvaziyer gemiler ve diğer yolcu gemilerine, gemi seyir paternlerine etkileri hakkındaki bilgiler ile AB sularındaki demir yeri yoğunlukları bilgi ve verilerine yer verilmekte olup, rapora https://bit.ly/3FDok2V  linkinden erişim sağlanabilmektedir.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz