Menu

Duyurular


Avrupa Birliği Yük Güvenlik Programı

SİRKÜLER NO: 8.1 / 571-453 = 11/09/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/09/2008 tarih ve 4554-420/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

ICS’den alınan 05/09/2008 tarih ve ICS (08)38 sayılı yazısına atfen, Avrupa Birliğinin (AB), Amerika Birleşik Devletleri yük güvenlik rejimine benzer bir rejim oluşturmaya başladığı bildirilmektedir.

 

Topluluk Gümrük Kodu’na getirilen güvenlik değişiklikleri için operasyonel detaylar koyan EC Kuralı 1875/2006’nın uygulanması yoluyla, kendi güvenlik gerekliliklerini sağlayan bir program başlatma aşamasındadır. Bu değişiklikler yeni Avrupa Birliği güvenlik rejiminin esasını teşkil etmektedir. Bu rejimdeki anahtar öğeler; AB gümrük idareleri için ortak risk yönetimi çerçevesi kullanılması ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan AB Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör (AEO) Programının ve 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan ileri düzeyde bir yük bildirimi gerekliliğinin tanıtılmasıdır.

 

Bu hususta, ilgi yazı (Ek–1) ve AB Yük Güvenlik Programı ile ilgili olarak hazırlanmış olan “Denizcilik Şirketleri için Özet Bilgiler” (Ek–2) ilişikte sunulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili detaylı bilgilere emily.comyn@marisec.org adresinden ulaşılmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı ve ek’i

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz