Menu

Duyurular


A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 333-198 = 13/05/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.05.2024 tarih ve 1151/348/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS'ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine, gümrük memurları tarafından ıslak imza tatbik edilmesi gerektiğine dair Avrupa Komisyonu'nun kararına ilişkin 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenen ve ıslak imza bulunmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin AB gümrüklerince kabul edilmesinde bir engel bulunmadığı bildirilmiştir. İlgili yazı ekte sunulmuş olup bilgilerinizi arz/rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz