Menu

Duyurular


Atışlı Test Faaliyetleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 475-282 = 11/08/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.08.2023 tarih ve 2000/557/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 10.08.2023 tarihli ve 1329625 sayılı ekte sunulan yazıda;  11 Ağustos 2023 (Yedek 13 Ağustos 2023) tarihinde Kırklareli/İğneada Test Merkezinden atışlı test faaliyetlerinin gerçekleştirileceğinin Deniz Emniyeti ve Güvenliği Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yazıları ile bildirildiği belirtilmektedir.

Gerçekleştirilecek atışlı test faaliyetleri saha koordinatları ve atış faaliyetine ilişkin haritanın yazıları ekinde gönderildiği ifade edilerek; atışlı test faaliyetleri süresince, 11 Ağustos 2023 (asıl) ile 13 Ağustos 2023 (yedek) tarihleri 03:00-05:00 saatleri arasında olan periyotta, deniz emniyeti ve güvenliğinin sağlanması bakımından, ilişikte yer alan şematik haritada belirtilen bölgede ve koordinatlarda, balıkçı barınaklarında bulunan teknelerin denize açılmamalarının sağlanmasını teminen uyarılmaları ve Liman Çıkış Belgesi alacak olan ve/veya uğrak yapacak olan gemiler ile İstanbul Boğazından geçiş yapacak gemilerin konu hakkında acenteleri vasıtasıyla bilgilendirilmeleri istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz