Menu

Duyurular


Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 20.1 / 875-609 = 27/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.12.2019 tarih ve 6998-882/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik ayrıca atık yağ tanımında yer alan yağlar ile bu atıkların yönetimi çerçevesinde alınacak önlemlere ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsadığı,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz