Menu

Duyurular


Atık Talep Formu

SİRKÜLER NO: 20.1 / 880-614 = 27/12/2019


İlgi; İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alınan 27.12.2019 tarihli e-posta mesajı.

İlgi yazı ile;

“Atık talep form’unun görülen lüzum üzerine güncellendiği ve bundan sonraki gemi atık taleplerinde ekte yer alan form’un kullanılması hususu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz