Menu

Duyurular


Asya’da Gemilerde Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele Rehberi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 249-210 = 28/03/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/03/2016 tarih ve 1298-242/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Şubat 2016'da Asya'da Gemilere Karşı Düzenlenen Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun ile Mücadele Bölgesel İşbirliği Anlaşması- Bilgi Paylaşım Merkezi (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia – Information Sharing Centre /ReCAAP-ISC)   Asya'da sefer yapan gemilere yönelik deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadele kapsamında yeni bir rehber yayımladı. Rehberin amacının; bölgede ticaret yapan gemilerin operasyonundan sorumlu olan, gemi sahibi ve acenteleri, denizcilik şirketleri, gemi kaptanı ve mürettebatını olası saldırılardan kaçınma, saldırganları vazgeçirme, saldırı gerçekleştiğinde yapılması gerekenler ve delillerin korunması gibi konularda bilgilendirmek olduğu belirtilmektedir. Bilgi Paylaşım Merkezinin öncesinde de sektörü deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadele kapsamında bilgilendirici rehber niteliğinde yayınları bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;
 
-Deniz Haydutluğundan Korunma- Planla, Hazırlan, Korun Posteri,2011 (the poster on "Prevent Piracy – Plan, Prepare, Protect" in 2011)http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Contributions/Anti-Piracy%20Poster%20%282011-04-13%29%20Reduced.pdf  
 
-Römorkörler ve Barçlar için Rehber Posteri, 2012 (the poster on "Guidelines for Tug Boats and Barges" in 2012) http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Guidelines%20for%20Tug%20Boats%20and%20Barges%20Against%20Piracy%20and%
20Sea%20Robbery%20(12%20Jan%2012).pdf
 

-Römorkör ve Barçlar için Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunlara karşı Rehber, 2013(Tug Boats and Barges (TaB) Guide against Piracy and Sea Robbery in 2013)http://www.nvkk.nl/files/7213/6215/2641/Guide_against_Piracy_-_Tug_Boats_and_Barges.pdf

-Asya'da görev yapan Tankerler için Yakıt hırsızlığı ile ilgili Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunlara karşı Rehber,2015 (the Guide for Tankers Operating in Asia Against Piracy and Armed Robbery Involving Oil Cargo Theft in 2015)http://www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/2015/Guide%20for%20Tankers%20Operating%20in%20Asia%20Against%20
Piracy%20and%20Armed%20Robbery%20Involving%20Oil%20Cargo%20Theft.pdf
 

-Son olarak, her çeşit yükü taşıyan , tüm gemi tiplerini kapsayan bir rehber olan '' Asya' da Gemilere Karşı Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele Bölgesel Kılavuzu ("Regional Guide to Counter Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia)'dur.http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=423&
PortalId=0&TabId=78
  Ücretsiz olan yayınlara, belirtilen linklerden ulaşılabilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz