Menu

Duyurular


Artımet Kontrol Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 525-313= 04/09/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 04.09.2023 tarih ve E-63137251-155.10.01-1377146 sayılı yazısı. 


Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazıda ;


‘’a) 25.08.2023 tarihli ve E-63137251-155.10.01-1364001 sayılı yazımız.

 b) 28.08.2023 tarihli ve E-63137251-155.10.01-1365562 sayılı yazımız.

 c) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün E-30188204-552.02-00088596364 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımızla İdaremizce yetkilendirilen Artımet Kontrol Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Vergi No: 0850055152) Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi (DGİYB) ve Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi'nin (TYDGYB) faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmiş, ilgi (b) yazımızla ise şirkete bu durum tebliğ edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısında ise anılan şirketin faaliyetten men edilmeye ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Bu itibarla, anılan şirketin deniz gözetim ve tehlikeli yük gözetim faaliyetlerini yapabileceği ve konunun ilgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.’’ 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz