Menu

Duyurular


ARSENAL-KYRGYZSTAN Sigorta Kuruluşu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 126- 75 = 16/02/2024 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.02.2024 tarih ve E-36712415-155.09.01-1729826 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’14.12.2023 tarihli ve E-36712415-155.09.01-1594946 sayılı yazımız.

İlgi yazıda, ARSENAL-KYRGYZSTAN Insurance Company ZAO (CJSC) firmasının Bakanlığımız LYBS ve LTP sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları listesinden çıkarıldığı ancak herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bu firmadan temin edilmiş bulunan sigorta poliçelerinin sigortanın geçerli olduğuna dair teyit mektubunun sisteme yüklenmesi koşuluyla 1 Mart 2024 tarihine kadar kabul edileceği hususları yer almaktadır.

Anılan firmanın LYBS ve LTP sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları arasında yeniden yer alabilmek için Bakanlığımıza yapmış olduğu başvuru uygun değerlendirilmiş olup ARSENAL-KYRGYZSTAN Insurance Company ZAO (CJSC) firması LYBS ve LTP sistemine yeniden eklenmiştir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz