Menu

Duyurular


Araştırma İzin Talebi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 141-092 = 19/02/2019 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 15.02.2019 tarih ve E.1434 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yürütülen "Doğu Marmara Denizinde Demarsal Balık Stoklarının Tespiti" projesi kapsamında ilgi yazıda (EK) belirtilen koordinatlarda; hava ve deniz şartlarına bağlı olarak 15.02.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında  “R/V YUNUS S” araştırma gemisi kullanılarak araştırma çalışmaları yapılacağı,

 

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması ile belirlenen bölgede dikkatli seyir yapılması, görev yapan deniz aracına çapariz verilmemesi hususları,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz