Menu

Duyurular


ARAR Gemisi Çalışması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0667-543 = 24/11/2009

 

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığının 24/11/2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01/170-4844 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’ne ait ARAR gemisi ile 23-25 Kasım 2009 tarihleri arasında İSKİ için yürütülen “Su Kalitesi İzleme Çalışması” konulu proje için Ek’te koordinatları gösterilen saha içerisinde çalışma yapılacağı,

 

Can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için gemi kaptan/donatan/Üyelerimizin uyarılmaları hususu,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı ve ekleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz