Menu

Duyurular


Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğde değişiklik Yapılmasına ilişkin tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0492-372 = 07/09/2010

 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğde değişiklik Yapılmasına ilişkin tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz