Menu

Duyurular


Antrepoya eşya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eşya sevki hakkında 2013/5 sayılı Genelge

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0120-94 =13/02/2013

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın www.gumruk.gov.tr sayfasında 07/02/2013 tarihinde “Antrepoya eşya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eşya sevki hakkında 2013/5 sayılı Genelge” yayınlanmış olup söz konusu Genelge ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek 1: 2013/5 sayılı Genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz