Menu

Duyurular


Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0455-0342 = 20/08/2010


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 19/08/2010 tarih ve  3789-412/2010 sayılı yazısında,

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 13.08.2010 tarihinde tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı 2010/41 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

 Söz konusu Genelge ile;

 

1. Genel antrepolarda eşyanın sınırsız kalma süresine düzenlemeler getirilmiş, genel antrepolarda bulunan eşyanın sınırsız kalma süresine ilişkin Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca Gümrük İdarelerinin ve Müsteşarlığın yeniden süre belirleyebileceği,

 

2.  6 ayı aşan süre ile genel antrepolarda bulunan ve eşya sahipleri veya kanuni temsilcileri tarafından işlemleri takip edilmeyen, herhangi idari ve adli yargılamaya konu olmayan eşyaya yeni bir işlem uygulanabilmesi için antrepo işleticisi tarafından 30 günlük ek süre verildiğine ilişkin tebligatta bulunulabileceği,

 

3. Belirtilen 30 günlük süre zarfında herhangi bir işleme tabi tutulmayan söz konusu eşyanın tasfiye hükümlerine tabi tutulacağı,”

 

belirtilmektedir.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

EK: 2010/41 sayılı Genelge (1 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz