Menu

Duyurular


Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0738-600 = 31/12/2009

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, 26/12/2009 tarih ve 27444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İçticaret: 2009/3)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO