Menu

Duyurular


Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakların Sigortalılığı

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0187-0154 = 12/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/03/2009 tarih ve  1035-126/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’ nın 25/02/2009 tarih ve 3011352 sayılı “Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı ” hususundaki yazı ekte tarafınıza sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz