Menu

Duyurular


Ana Makine Güç Değişimi

SİRKÜLER NO: 22.4 / 0152-120 = 09/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/03/2010 tarih ve  1099-0129/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi: a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 19.02.2010 tarih ve  

           6172 sayılı yazısı.

       b)18.02.2010 tarih ve 6172 sayılı Müsteşarlık Makam Olur’u

 

Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne, Odamıza ve Mersin DTO’ya gönderilen İlgi (a) yazı ile; Ek’te de bir örneği gönderilen İlgi (b) Müsteşarlık Makam Olur’u ile belirlenen Ticaret gemilerinde ana makine güçlerinin değiştirilmesi ile ilgili usul ve esaslar dahilinde;

 

1. Gemilerin ana makine güçlerinin değiştirilmesi durumunda, ana makine üreticisi veya onun adına ana makine gücünün değiştirilmesi işlemlerini yapmaya yetkisi bulunan firma uzmanları tarafından, üretici firmanın faaliyetine son vermesi ve benzeri durumlarda bunun mümkün olmaması durumunda ise İdarece yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca makine güç değişikliğinin test edilerek belgelendirilmesi ve müteakiben yapılan değişikliğin ana makine el kitabı ve ilişkin kitapçıklarında da onaylı bir biçimde düzeltilmesi şeklinde uygulama yapılabileceğinin 29.12.2008 tarih ve 42499 sayılı yazıları ile değerlendirildiği,

 

2. Bu kapsamda Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesine, gemiye ait olan resmi belgelerde belirtilen makine gücünün yazıldığı göz önüne alınarak; Makam Olur’unda belirtilen esaslar dahilinde güç indirimi yapılmış ticaret gemilerinin resmi belgelerine yazılan yeni makine gücünün, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesine de yazılarak gemiadamı donatımının bu şekilde belirlenmiş makine gücü kullanılarak yapılması,

 

Hususları belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi  (b) Müsteşarlık Makam Olur’u

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz