Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Şubat 2015 Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 233-198 = 22/03/2016                   

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 22/03/2016 tarih ve 1217-227/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan alınan 03.03. 2016 tarih ve ICS(16)14 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedir. Amerika Deniz Ticaret Odası'nın en son aylık raporu aşağıdaki hususları içermektedir:
 
1. USCG, kâğıt haritalar ve yayınlar yerine elektronik haritaların ve yayınların kullanımına izin veren 01-16 sayılı Seyir ve Gemi Denetimi Sirküleri'ni (Navigation and Vessel Inspection Circulars-NVIC) yayımlamıştır. Elektronik harita ve yayınlara geçiş yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir:
 
·         Elektronik haritaların seyrin başlıca aracı olması durumunda, geminin ilave bağımsız bir düzenlemesinin olması gerekmektedir.

·        Gemiler, kâğıt haritalar için 33. ve 46. Federal Kural Kodları (Code of Federal Regulations - CFR) ile uyum göstermeye devam ettikleri sürece, kâğıt haritaları başlıca seyir araçları olarak kullanabilirler.

·         Söz konusu durum, yurtiçi kâğıt harita gereklilikleri için geçerli olup, SOLAS kapsamındaki harita gereklilikleriyle ilgili değildir.

·         ABD'li gemiadamları, başlıca seyir aracı olarak elektronik haritalarla ilgili eğitim şartlarına uyum sağlamak amacıyla, denizci yeterlilik belgelerinde (Merchant Mariner Credential-MMC) bir ECDIS onayına sahip olmak zorundadır. Söz konusu onaya sahip olan gemiadamları için başka bir eğitim istenmemektedir.

·         01-16 sayılı Seyir ve Gemi Denetimi Sirküleri'ne uyum sağlamak için; GPS, AIS, Cayro Pusula ve Radarın elektronik harita sistemine entegre edilmesi gerekmektedir.
 
Bahse konu sirkülere http://www.uscg.mil/hq/cg5/nvic/pdf/2016/NVIC_01-16_electronic_charts_and_publications.pdf bağlantısından erişilebilmektedir.

2. Amerika Deniz Ticaret Odası, USCG'nin Ultraviyole Balast Suyu Arıtma Sistemlerinin değerlendirilmesinde En Muhtemel Sayı (Most Probable Number – MPN) yönteminin kullanılmasına ilişkin kararı ile ilgili olarak bir itiraz mektubu sunmuştur. Söz konusu itiraz mektubuna ilişkin bilgi CSA'nın Şubat ayı raporunda yer almaktadır.

3. Kaliforniya Eyaleti Komisyonu (California State Lands Commission – CSLC), 22 Şubat 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren USCG balast suyu raporlama gerekliliklerini ve mevcut Kaliforniya balast suyu raporlama gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, gemilerin hem USCG hem de CSLC gerekliliklerine nasıl uyum sağlayabileceği hakkında bir tavsiye metni yayınlamıştır. Buna göre aşağıda yer alan değişiklikler / farklılıklar dikkate alınmalıdır:
                                                                                                                                
                                                                      
·         USCG raporlama gereklilikleri zaman çizelgesi, "varıştan 24 saat önce" iken "varıştan sonraki 6 saatten daha geç olmamak üzere" şeklinde değiştirilmiştir. Kaliforniya gerekliliklerinde ise "gemilerin varıştan önceki 24 saatten daha önce kaydolmaları gerekmektedir" şeklindeki ibare aynen devam etmektedir.

·         CSLC, hem (15 Kasım 2015 tarihli nihai kural gereğince) yeni balast suyu raporlama formunu ve hem de nihai kuraldan önce yürürlükte olan eski balast suyu raporlama formunu da kabul edecektir. Kaliforniya'nın her iki formu da kabul ettiğine dair söz konusu karar göz önüne alındığında, USCG ve CSLC için iki ayrı form hazırlama ihtiyacını önlemek amacıyla, armatörlerin istenen bilgileri yeni form üzerinde hazırlamaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca, USCG'nin eski formu gelecekte kararlaştırılan bir günden itibaren kabul etmeyeceği de dikkate alınmalıdır. USCG eski balast suyu raporlama formlarını geçici bir süreliğine kabul edeceği için, armatörlerin olabildiğince erken bir şekilde yeni formu kullanmaya başlamaları önerilmektedir.

·         USCG nihai kuralı, balast suyu raporlama formunun hazırlanması ve teslim edilmesi için yeni bir web uygulamasını da kapsamaktadır. Söz konusu uygulamayı kullanarak yapılan hazırlık ve teslim, USCG gerekliliklerini karşılayacaktır. Bununla birlikte söz konusu uygulamayı kullanan gemiler yine de tamamlanmış raporları PDF formatında kaydetmek ve CSLC'ye e-mail olarak bwform@sls.ca.gov adresine ya da 562-499-6444 faks numarasına göndermeleri gerekmektedir.
 
4. 18 Aralık 2015 tarihinde onaylanan ve 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan CSLC biyolojik kirlenme mevzuatının ana hükümleri CSA'nın Şubat 2016 raporunda yer
almaktadır.

5. USCG, Kutup Kodu'na (Polar Code) tabi olan gemilerde çalışan personelin eğitimine yönelik bir kılavuz yayınlamıştır.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
EK : İlgi yazı ve Eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz