Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Haziran 2015 Raporu Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 477-406 = 21/07/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/07/2015 tarih ve 3016-562/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 06.07.2015 tarih ve ICS(15)37 sayılı yazı ve ekine atfen;              
 
ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedir.Amerika Deniz Ticaret Odası'nın en son aylık raporu aşağıdaki hususları içermektedir:
 
Raporda balast suyu arıtma sistemleri için ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (United States Coast Guard -USCG) Tip Onay rejimine ilişkin bir güncelleme bulunmakta olup, 17 üreticinin kendi sistemleri için ABD Tip Onayı çıkarmak üzere niyet mektuplarını kaydettirdikleri ve bu sistemlerin üçü için teslim edilen test paketlerini tamamladıkları bilgisi verilmektedir. Konu ile ilgili olarak USCG'dan daha fazla bilgi beklenmektedir.
 
USCG, 2016 yılında kuru havuza alınacak olan gemiler için balast suyu uzatmalarını yayınlamaya başlamıştır. CSA'nın Haziran ayı raporunda, uzatma başvurularında bulunanlara bahse konu süreci daha detaylı şekilde açıklayan USCG standart cevabı sunulmaktadır.
 
Raporda, Kaliforniya Eyaleti Komisyonu'nun (California State Lands Commission – CSLC) Kaliforniya limanlarına giren gemilere yönelik biyolojik kirlenme kuralları oluşturulması için önerdiği düzenlemeye ilişkin CSA'nın görüşlerinden geniş bir alıntı yer almaktadır.
 
CSA, ABD Adalet Bakanlığı'nın denizcilikle ilgili üç ayrı hükmü hakkında bilgi edinmiştir. Anılan davalar, yasadışı boşaltım, hatasız bir yağ kayıt / çöp kayıt defterinin mevcut bulunmayışı ve Liman Devleti Kontrolü İdarelerine yanlış kayıt defterinin sunulması hususlarıyla ilgilidir.
 
16 Haziran tarihinde Washington'da USCG Komutanı tarafından sunulan ve özellikle denizcilerin farkındalıklarının artırılması, risk değerlendirmesi, bilgi paylaşımı ve eğitim hususlarını içeren yeni USCG Siber Strateji hakkında bir özet sunulmuştur.
 
2015 ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı Yetkilendirme Yasası, Senato Ticaret Komitesi'nden geçmiş olup, Yasanın Eylül ayında ABD Yasama Meclisi Üyelerinin oyuna sunulması planlanmıştır. Ticaret Komitesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Yetkilendirme Yasası'nda yapılan bir iyileştirme olarak, Gemi Arızi Boşaltım Yasası (Vessel Incidental Discharge Act – VIDA) metninin tamamını ekleme kararı almıştır. Bu durum VIDA metninin Senato ve Meclisten geçme ihtimalini artıran bir adımdır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz