Menu

Duyurular


Ambarlı Limanı Kılavuzluk Hizmeti

SİRKÜLER NO: 2.8 / 539-369 = 17/07/2019


İlgi: Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş.’den alınan 17.07.2019 tarihli e-posta mesajında;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2019 tarihi ve 145.02-E53230 sayılı yazısına ve KLV.6 belge numaralı Kılavuzluk Hizmeti İzin Belgesine istinaden Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. Ambarlı Limanı Hizmet Sahasında “Kılavuzluk Hizmetlerini” vermek üzere yetkilendirilmiş ve kılavuzluk hizmetlerine 18.07.2019 tarih ve 00.01 saati itibariyle başlayacağı,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş Yazısı

Ek 2: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Yazısı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz