Menu

Duyurular


Ambarlı Hizmet Sahası Römorkörcülük Hizmeti

SİRKÜLER NO: 2.8 / 542-372 = 17/07/2019 


İlgi: UZMAR Uzmanlar Denizcilik TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ’den alınan 17.07.2019 tarihli e-posta mesajında;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2019 tarihi ve E.50339 sayılı yazısına istinaden 12.07.2019 tarihinde Ambarlı Limanında yapılan denetim neticesinde AMBARLI Hizmet Sahasında “Römorkörcülük Hizmeti” vermek üzere (UZMAR Uzmanlar Denizcilik TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ) belgelendirilmiş olup 18.07.2019 tarihi itibariyle hizmete başlamak üzere yetkilendirildiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Ekleri

Dağıtım: Tüm üyelerimiz