Menu

Duyurular


Alternatif Yakıtların Kullanımı-Mevcut Mevzuat Durumu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 168-101 = 20/03/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.03.2023 tarih ve 811/215/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup, alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır. 

Bu kapsamda, IMO resmi web sitesinde yer alan (https://bit.ly/40e0LI7), Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping-ICS) katkılarıyla GreenVoyage2050-Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping’in (Low Carbon GIA) alternatif düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar çalışma grubu tarafından yapılan denizcilik sektöründeki alternatif yakıtların mevcut durumu hakkındaki detayları ve yorumları içeren duyuru ile mevzuat durumunu gösterir tablo Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz