Menu

Duyurular


Alam Pintar İsimli Dökme Yük Gemisi İle Etoile Des Ondes İsimli Balıkçı Gemisi Arasındaki Çatışma

SİRKÜLER NO: 13.7 / 555-416 = 14/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/10/2010 tarih ve  4582-495 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 20.09.2010 tarihli ve MC(10)78 sayılı yazısına atfen; İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin (MAIB) bülteninde belirtildiği üzere, Alam Pintar isimli Singapur siciline kayıtlı dökme yük gemisi ile İngiltere siciline kayıtlı Etoile des Ondes isimli balıkçı gemisi 20 Ocak 2009 tarihinde, Cherbourg yarımadasının 15 deniz mili kuzeyinde çatışmıştır. Çatışmanın sonucunda Alam Pintar dökme yük gemisinde küçük hasar meydana gelirken, Etoile des Ondes isimli balıkçı gemisi mürettebatından bir kayıp vererek batmıştır.

 

İlgi yazı Ek’inin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ile ilgi yazı ve Ek’i ilişikte sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz